Trendigt och klimatsmart med jakt

Jägarnas Riksförbund - Jakt
I jaktlag samlas personer från olika miljöer vilket gör att det kulturarv som jakten är bevaras och utvecklas.

Skog & LantbrukJakt har alltid haft gott anseende i Sverige och bidrar till stor samhällsnytta. Viltstammarna förvaltas och därmed kan till exempel viltolyckor undvikas. På senare år har jakten som fritidsintresse blivit allt mer populärt, något som delvis beror på dagens klimatsmarta fokus.

Sveriges viltstammar ökar och med det ökar även antalet jägare. Detta märks av hos Jägarnas Riksförbund som har med än fördubblat sitt medlemsantal på tio år. I jaktlag samlas personer från olika miljöer vilket gör att det kulturarv som jakten är bevaras och utvecklas.

Klimatsmart att jaga och förvalta vilt

Idag råder en trend i samhället att vara klimatsmart och det är inget kött som är så klimatsmart som viltkött. Efterfrågan på information och utbildning kring hur man tar tillvara på vilt är stor även hos jägarna som vill bli bättre på att ta tillvara på köttet.

Jägarnas Riksförbund - Jaga
Jakten bidrar till stor samhällsnytta.

Som jägare är det väldigt roligt att fler vill ta del av viltköttet, tycker Solveig Larsson som är Förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund:

– Inom ett jaktlag delar vi på köttet som vi har möjlighet att dela ut till familj och vänner. I övrigt har man rätt att sälja en mindre mängd kött. Idag vill allt fler ta del av naturligt kött som kommer från skogar i närområdet. Förutom att det är klimatsmart är det naturligtvis också väldigt gott.

Ett fällt vilt blir väl omhändertaget

Som jägare, menar Solveig, är man respektfull mot de vilt man fått möjlighet att fälla. Respekten är viktig ända från jakten till slakten. Detta innebär bland annat att man tar rätt på djuret på ett bra vis, något som underlättas av bra faciliteter som till exempel kylrum för hängningen.

– Vi ser till att det finns saltstenar och mineralfoder till viltet och röjer även i skogen för att kunna få säkra skott när vi är ute och jagar. Det är viktigt att det är dödande skott vi kan avlossa för att djuret inte ska lida. Ofta låter man viltet gå för att skottlinjen inte var ren eller att läget inte var bra nog. Att använda sitt omdöme är en etisk fråga som är viktig för alla jägare att respektera, förklarar Solveig.

Allt större frihet för markägare

Jägarnas Riksförbund - Solveig Larsson
Solveig Larsson, Förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

Vi har fått fler klövviltsarter och de växer i hela landet. Vildsvin fanns inte i Sverige för 40 år sedan och även dov- och kronviltet finns idag i stora delar av Sverige. Då viltstammar snabbt kan förändras och markägarna har bäst lokal kännedom är det därför bäst om de har så stor frihet som möjligt kring hur jakten ska bedrivas.

– Vi arbetar för att ha så få och enkla regler som möjligt och för att beslut ska fattas lokalt. Sverige är ett avlångt land med helt skilda förutsättningar i exempelvis Skåne eller Norrbotten och detta måste regler och beslut ta höjd för, säger Solveig.

För att få köpa jaktvapen i Sverige måste du ta jägarexamen där du lär dig grunderna för bland annat jakt och viltvård. Som jägare är det bra att vara medlem i Jägarnas Riksförbund som är med och påverkar jakten i Sverige. Besök www.jagarnasriksforbund.se för mer information.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se