Storsatsar i nyförvärvet Göteborgs Fryshus

Göteborgs Fryshus - fryslager
Göteborgs Fryshus har nyligen förvärvats och de nya ägarna storsatsar nu i verksamheten.

LagerGöteborgs Fryshus nya ägare storsatsar i den nyligen förvärvade verksamheten. Bland annat kommer man modernisera lokaliteterna och införa livsmedelscertifiering.

De två nya ägarna, Thomas Nydén och Jan Bergqvist, ser i och med nyförvärvet av fryshuset stor potential i verksamheten. Ägarna väljer därför att satsa på en rad moderniseringar för att kunna attrahera nya kunder och därmed vidga kundbasen.

Moderniserar verksamheten

Nu sker det alltså storsatsningar i verksamheten som innebär att man kommer modernisera lokaler såsom kyl- och frysutrymmen, personalutrymmen samt fräscha upp ytskikt. En av de största förändringarna som sker är dock att fryshuset kommer införa en certifiering för IP-livsmedel.

Göteborgs Fryshus - Kyllager
Idag har Göteborgs Fryshus plats för 16 000 pallar fryst och kylt.

– Vi har alltid haft en hög standard här, något som är viktigt när man hanterar råvaror och livsmedel. I och med certifieringen kan vi säkerställa denna höga nivå, säger Henrik Hellgren, vice vd på Göteborgs Fryshus.

De nya ägarna har innan förvärvet länge bedrivit verksamhet inom import och handel vilket har gett dem ett stort kontaktnät inom Göteborgs näringsliv. Som vice vd tror Henrik att det betyder att man ytterligare kommer kunna stärka sin ställning på marknaden:

– Med det kontaktnät som Thomas och Jan har kommer vi inte bara kunna attrahera fler kunder utan även externt kapital för vidare investeringar, något vi i dag tittar på. I samband med den nya Marieholmsförbindelsen som ska vara färdig år 2020 så ser framtiden onekligen ljus ut.

Med dagens beläggning kommer man på fryshuset enligt Henrik behöva bygga ut lokalerna för att få plats. I dag har man plats för 16 000 pallar fryst och kylt medan man även erbjuder plats för 500 pallar av torra livsmedel.

Erbjuder transporter

Göteborgs Fryshus erbjuder inte bara kyl- och frysmöjligheter utan bistår även med transport till och från lokalerna. Via en nylanserad webbtjänst kan kunder boka transporter som även innefattar möjligheten till ompackning och tullager.

Som ett av två fryshus i göteborgsregionen har Göteborgs Fryshus funnits sedan 1980-talet. Med stora kunder inom import och produktion av livsmedel har man under åren lyckats skaffa sig en särställning på marknaden, mycket tack vare det geografiska läget.

– Vi har i över 30 år levererat kyl- och frysmöjligheter åt Göteborgs olika importörer och producenter, och skulle jag spekulera så handlar det mycket om den nära anslutning till E6, E45 och E20 som vi har, avslutar Henrik.

I dag har Göteborgs Fryshus två lokaler i göteborgsområdet, en i Gamlestans Slakthusområde på mark som ända sedan 1950-talet har huserat fryshus samt en lokal i Storås, Angered. På www.goteborgsfryshus.se kan du läsa mer om företaget och hur du kommer i kontakt med Henrik, Thomas, Jan och deras kollegor på Göteborgs Fryshus.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se