Stora risker med att inte förstå sin leverantörsbas

ValueOne - Supply chain management
Det finns stora risker i att inte förstå sin leverantörsbas. Med rätt verktyg och mindset går det dock att minimera dessa risker.

Transport & LogistikMed politisk instabilitet, krig och naturkatastrofer som vanlig företeelse världen över finns det stora risker med att inte förstå sin leverantörsbas och de externa faktorer som kan påverka lönsamheten. En aktör som vill lyfta frågan är konsultfirman ValueOne, experter inom supply chain management.

I vår alltmer globaliserade värld är det inte ovanligt att leverantörer återfinns i alltifrån Asien till Sydamerika. Vad en del företag dock inte inser är vikten av att förstå sin leverantörsbas i alla dimensioner och de externa faktorer som kan påverka planerade leveranser. Med expertis inom supply chain management är konsultfirman ValueOne en aktör som hjälper företag med denna typ av frågor.

Ökad lönsamhet med risk management

ValueOne ser att företag delvis inte är medvetna eller har tillräcklig kunskap om risker i leverantörsbasen. Christer Atterström, vd på ValueOne, menar att en del företag har ett fortsatt jobb att göra med att förstå och hantera alla riskdimensioner i sin leverantörsbas. ”Genom att mer proaktivt arbeta med riskerna i ett helhetsperspektiv så förbättrar man möjligheten att ha en säker supply chain, och en bra kostnadsposition som bidrar till ökad lönsamhet”.

”Genom att mer proaktivt arbeta med riskerna i ett helhetsperspektiv så förbättrar man möjligheten att ha en säker supply chain, en bra kostnadsposition som bidrar till ökad lönsamhet”.

Han förklarar:

– Företag fokuserar ofta på enskilda kostnader istället för att hantera risker och totalkostnader. Detta beror förmodligen på prioriteringar och hög arbetsbelastning, dock ofta med konsekvensen av hög grad reaktivitet istället för proaktivitet. Man måste då överallokera resurser för att hantera den uppkomna situationen och i värsta fall påverkas även leveranser till kunder.

– Man kan också konstatera att trots att ett visst område har hög risk så prioriteras de tydliga kostnaderna, förmodligen för att det finns stora kostnadsfördelar. Detta är förståligt men då måste man också inse vilka risker som finns och hur de kan påverka företagets affärer.

I många av de organisationer som genomför ett arbete med riskanalyser så kan det skilja mellan olika inköpsavdelningar och till och med inom samma inköpsavdelning. Detta beror på att organisationen inte använder tillräckligt bra verktyg samt att man inte har harmoniserad metod för ”supplier risk management”.

– Generellt sett tittar man på leverantörens interna förutsättningar som ekonomi, teknologi och leveransförmåga, men glömmer externa faktorer såsom politisk instabilitet, naturkatastrof et cetera. Konsekvensen kan då bli att man drabbas av leveransstörningar, speciellt om man bara har en leverantörskälla, en så kallad ”sole source”. Detta leder i sin tur till försämrad konkurrenskraft och därmed försämrad lönsamhet, säger Christer.

Strukturera och kategorisera leverantörer

I stället förordar Christer att företag måste bli bättre på att strukturera och kategorisera sina leverantörer. I tillägg till en traditionell kategorimodell och segmentering bör man titta på politiska, ekonomiska, teknologiska och sociala faktorer och därmed få en bättre förståelse om riskerna i leverantörsbasen.

– Denna process ska ske i utvärderingsprocessen när man söker efter en ny leverantör. Beroende på hur ens riskexponering ser ut görs analysen med olika frekvens när man väl har en relation med en leverantör, säger Christer och avslutar:

– ValueOne har expertis och verktyg för att stötta företag med att strukturera och segmentera leverantörsbasen i alla dimensioner som en naturlig del i kategoriarbetet.

www.valueone.se kan du läsa mer om hur ert företag kan tjäna på att bättre förstå er leverantörsbas. Här hittar du också mer information om ValueOne, konsultverksamhet och rekrytering av personal inom supply chain management.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se