Specialfordonsaktören introduceras på börsen

Nilsson - Ambulans
Nilsson Special Vehicles nya ambulans är baserad på Volvo XC90 och dess nya plattform.

Transport & LogistikNilsson Special Vehicles har sedan 1945 specialanpassat fordon och är idag en av Sveriges största aktörer på specialbilsmarknaden. Under hösten har bolaget ambitionen att noteras på Nasdaq First North och gör i samband med det en nyemission.

Sedan början av 2013 har det Laholmbaserade specialfordonsföretaget Nilsson Special Vehicles vuxit kraftigt. Bakom tillväxten ligger en intensiv omstrukturering av bolaget där man djupare koncentrerar sig på att erbjuda fordonslösningar som passar in i kundernas vardag.

Nu tar man nya tag och väljer att börsintroducera bolaget inför kommande investeringar i den nya plattform som leverantören Volvo Personvagnar nu inför i sitt modellprogram. Karl Justh är vd:n som de senaste åren har lett bolaget mot nya målsättningar. Han ser fram emot bolagets börsintroduktion:

– Det är väldigt spännande och ger oss resurser för de investeringar vi behöver göra inom den närmsta framtiden. Bland annat kommer en ny ambulans tas fram baserad på nya Volvo XC90. Den nya ambulansen förväntas vara färdig hösten 2016 och kommer bland annat möjliggöra högre lastvikt och mer utrymme. Vidare fokuserar vi på att expandera ytterligare i Storbritannien och Tyskland där limousin- och begravningsmarknaden är stor.

Investeringar för ny plattform

I takt med att Volvo har utvecklat en ny plattform för XC90 och de kommande S90 och V90 kommer investeringar att behövas från Nilsson Special Vehicles sida. Nyemissionen syftar till att ge bolaget finansiella resurser att utveckla nästa generations specialanpassade fordon och därigenom möjliggöra tillväxt inom både befintliga och nya marknader.

Nilsson - Begravningsbil
Nu utvecklas också ett nytt processionsfordon.

– Vi siktar på att till en början sälja 160-180 bilar årligen med den nya plattformen. En stor del av kapitaltillskottet kommer användas för att utveckla denna. Samtidigt vill vi attrahera kapital för andra framtida investeringar, säger Karl.

Den nya XC90-ambulansen är en av nyheterna som baseras på den nya plattformen. Modellen befinner sig just nu i designstadiet och kommer likt de andra fordonen att efterföljas av gedigna tester för att säkerställa att kvalitet och säkerhetskraven uppfylls.

– Vi utvecklar också ett nytt processionsfordon för den engelska marknaden. Modellen kommer med högre tak för att likt tradition efterlikna en droska som de gjorde förr i tiden, säger Karl.

Ambulanser, limousiner och begravningsfordon

Nilsson Special Vehicles arbetar främst inom tre kategorier: limousiner, begravningsfordon och utryckningsfordon. Limousiner är en av de kategorier där exportmarknaden är större än den inhemska marknaden och fokuseras främst på den brittiska, men även Tyskland och Danmark spelar en viktig roll. Liksom traditionella processionsbilar används limousiner i stor utsträckning för begravningstillfällen, ett område som växt för Nilsson Special Vehicles.

Nilsson - Karl Justh
Karl Justh, vd på Nilsson Special Vehicles.

– Utöver de förlängda processionsbilarna och limousinerna såg vi ett behov på marknaden för rena transportfordon. Med dessa kan såväl bårar som kistor transporteras, en fordonstyp vi införde för ett och ett halvt år sedan, säger Karl.

För utryckningsfordon tillverkar man en rad olika modeller, bland annat traditionella ambulanser men även kompletterande fordon såsom bedömningsbilar och ledningsfordon, då baserade på Volvo XC70.

– Bara för ambulanssidan väntar vi oss drygt 20 procent omsättningsökning under nästa år, säger Karl förväntansfullt.

2014 omsatte Nilsson Special Vehicles 140 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om drygt 9 MSEK. Med ett starkt fjolår bakom sig har Bolaget en finansiell målsättning att de kommande åren nå en omsättningstillväxt om 10 procent och en rörelsemarginal om 8-10 procent.

Teckningsperioden för Nilsson Special Vehicles sker mellan 18 november och 1 december med första dag för handel satt till den 11 december (preliminärt). Vill du veta mer om de specialfordon som Nilsson Special Vehicles tillverkar? Besök då www.nilsson.se för mer information. Här finner du även information kring den kommande börsnoteringen.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se