Så startar du ditt rökfria liv

Sluta-röka-linjen - Rökfri
På Sluta-Röka-Linjen är alla kvalificerade tobaksavvänjare med olika professioner i grunden.

HälsaDet finns många anledningar till att vilja sluta röka och för att lyckas är det viktigt att hitta sitt eget sätt. Genom att ställa frågor som ”varför vill jag sluta röka?” och ”när blir jag sugen på en cigarett?” är du redan en god bit på rätt väg. Annars finns det hjälp att få.

De flesta som röker eller snusar vet att det är skadligt för hälsan, men det kan ändå vara svårt att sluta. Att sluta röka handlar i grund och botten om att hitta ditt sätt och vad som motiverar just dig. Sen kan man alltid behöva lite hjälp på vägen. Oavsett om du är storrökare, feströkare eller redan har slutat, kan du alltid ringa Sluta-Röka-Linjen.

Hur ska jag gå till väga?

Sluta-röka-linjen - Sofie Jonsson
Sofie Jonsson på Sluta-Röka-Linjen.

När du ringer till Sluta-Röka-Linjen är du antagligen i ett planeringsstadium, mitt uppe i ett rök- eller snusstopp eller har redan slutat. Många känner att de fått svar på sina frågor efter första samtalet medan andra vill ha en uppföljande kontakt. Det kan röra sig om långsiktig planering inför exempelvis sociala aktiviteter, resor eller tillfällen på jobbet och i skolan som kräver extra fokus – situationer som många förknippar med just rökning eller snusning.

– Många som ringer vill ha konkreta tips hur man ska lyckas sluta, vilka nikotinläkemedel man ska välja eller hur man ska tänka för att inte börja igen om man redan slutat. Andra samtal är uppföljningar då klienten själv ringer vid ett röksug, alternativt om vi gör en återkoppling genom att ringa upp klienten, förklarar Sofie på Sluta-Röka-Linjen.

De som svarar när du ringer till Sluta-Röka-Linjen är kvalificerade tobaksavvänjare men har alla olika professioner i grunden vilket gör att de kan ge olika infallsvinklar. Sofie är exempelvis beteendevetare, en annan är tandhygienist och en tredje hälsopedagog.

Sätt upp en tydlig agenda

Även om du är väl medveten om hälsofördelarna kan det vara viktigt att hitta andra faktorer till ditt rökstopp. Det kan vara specifika hälsofördelar just för dig, ekonomi eller att din omgivning påverkas. Idag känner exempelvis allt fler sig utsatta som rökare då det blir mindre socialt accepterat i samhället.

– Vi hjälper till att planera ditt rökstopp men också att utforska motivationen till varför du vill nå rökfrihet. Det är bra att ha en tydlig agenda och sätta ett stoppdatum. Du kanske har funderingar kring att sluta tvärt eller trappa ned, vilka läkemedel som finns att tillgå, om din kalender bör vara fullbokad med aktiviteter eller om det passar bättre att planera in ditt rökstopp under en lugnare period. Det finns nästan lika många sätt att sluta med tobak som det finns tobaksbrukare, säger Sofie.

Sofie berättar att den bästa metoden för de allra flesta är en kombination av samtalsstöd och läkemedel. Det kan vara bra att kartlägga i vilka situationer man röker för att se vilka eventuella fällor som man behöver strategier för att hantera längre fram. Exempelvis kan tobaksbruket för vissa vara förknippad med mat & dryck, för andra vara mer känslostyrd eller förknippad till sociala situationer.

Tips och rekommendationer

Sluta-Röka-Linjens behandling och rekommendationer baseras alla på utprövade metoder, med en blandning av kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal och rådgivning av läkemedel. Det kan vara om receptfria nikotinläkemedel från Apoteket eller ett av de två receptbelagda medicinerna som finns.

Vissa tycker att det jobbigaste med att sluta är att man blir rastlös medan andar är rädda för att gå upp i vikt. Vi pratar om beroendet i sig och vad som fungerar för just dig. För nikotintuggummi finns exempelvis en viss användningsteknik, likaså för sugtabletterna. Det är här vanligt att man använder nikotinläkemedel felaktigt eller slutar för tidigt.

Vill du sluta röka eller snusa? Ring 020-84 00 00 eller besök www.slutarokalinjen.org. Sluta-Röka-Linjen är öppen mån-tors 9-20 och fredagar 09-16. Via remiss och hänvisning erbjuds även trepartssamtal med landstingets tolkförmedling. På webbsidan kan du även skapa din egen Sluta-Röka-Logg.

Sluta-röka-linjen - Rökfritt livRedaktionen
redaktionen@branschjournalen.se