Radonbesiktning – kan vara ditt livs investering

I alla Radeas radonmätpaket ingår analys från ett Swedac-ackrediterat mätlaboratorium.

TeknikVi blir allt mer medvetna om maten vi stoppar i oss och betydelsen av motion och sömn. Inomhusluften vi andas in hemma eller på arbetsplatsen däremot är något som vi tar för givet. Som vuxna andas vi in cirka sex liter luft per minut, vilket motsvarar ca 20 liter för en tvåbarnsfamilj. Tjänsteleverantören Radea arbetar för att alla skall ha en frisk och sund inomhusluft.

Radon är klassat som ett hälsoproblem i inomhusmiljöer och ingår som ett av statens miljömål som heter ”God bebyggd miljö”. Idag finns närmare 400 000 hus i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluften. Gunnar Eldh på Radea berättar om hur man går tillväga om man väl får ett förhöjt radonvärde.

När ska man göra en radonbesiktning?

Om man gjort en radonmätning och fått värden överstigande 200 Bq/m3 luft skall man låta en sakkunnig göra en radonbesiktning. Syftet med en radonbesiktning är att få svar på var radon kommer ifrån och vad som konkret behöver åtgärdas för att få ner radonhalterna i inomhusmiljön.

Varför är det viktigt att åtgärda höga radonhalter?

Förutom att radon (näst efter rökning) ger flest lungcancerfall årligen, finns det finns två huvudsakliga skäl för att åtgärda förhöjda halter av radon i bostaden. Gunnar förklarar:

-Det ena är emotionellt och grundar sig i att man vill ha bra och frisk luft där ens familj skall bo och barnen skall växa upp. Det andra är rationellt, idag köper vi möbler, målar hus, byter fönster och pysslar i trädgården, något som vi lägger stora pengar på. Huset eller lägenheten som vi bor i och äger är i många fall en livsinvestering, men oftast glömmer vi vikten av frisk luft i vår inomhusmiljö. Det finns ingenting som är sämre för värdet på ett hus än osäkra papper, något som framförallt brukar komma fram i ljuset när man ska sälja huset.

Hur åtgärdar du en förhöjd radonhalt?

Det finns olika lösningar för att få ner radonhalterna beroende på vad som är radonkällan/-orna.

-Oavsett vilka åtgärder som vi föreslår och utför lämnar vi garanti på att radonvärdet hamnar under gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det är en stor trygghet för hus- eller fastighetsägare, avslutar Gunnar.

Radea

I alla Radeas radonmätpaket ingår analys från ett Swedac-ackrediterat mätlaboratorium. På www.radea.se kan du läsa mer om hur Radea kan hjälpa dig med mätning, besiktning och sanering av radon i din bostad.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se