Nordens ledande logistikaktör renodlar med nytt varumärke

Logicenters - Logistik
Med nya varumärket Logicenters spetsar Nordens ledande logistikaktör sitt erbjudande och blir mer synlig bland intressenter.

Transport & LogistikNREP Logistics är Nordens ledande logistikaktör med verksamhet i Sverige, Danmark och Finland. För att spetsa erbjudandet och underlätta kommunikationen gentemot kund har man nu valt att gå under varumärket Logicenters.

I takt med att NREP Logistics portfölj har vuxit till att bestå av över 1 miljon kvadratmeter har det senaste decenniets lyckade satsningar betytt att man nu är ledande inom logistik i Norden. Men samtidigt som beståndet har vuxit har även behovet av att förbättra kommunikationen ökat något som har fått företaget att se över sitt varumärke.

Ett tydligare varumärke

Från och med den 16 september heter NREP Logistics i stället Logicenters, ett namn som bättre förmedlar företagets erbjudande. Det menar Rickard Dahlberg, partner på NREP som är Logicenters moderbolag.

– Vi vill helt enkelt bli tydligare mot våra kunder och intressenter, säger Rickard.

Som Logicenters är ambitionen att man på ett bättre sätt ska kunna nå ut till nuvarande och potentiella hyresgäster. Med ett tydligt namn som förmedlar Logicenters affärsidé ska det också bli lättare för intressenter att hitta Logicenters via exempelvis sökmotorer.

– Vi tycker att det ska vara enkelt att hitta oss och våra lager, oavsett om det sker via telefon, en dator eller en smartphone. Med ett tydligare varumärke ökar den chansen, berättar Rickard.

Störst i Norden

Utöver namnbytet kommer kunder och intressenter fortsatt att känna igen företagets nischade fokus på logistiklokaler i närhet till stora nationella knutpunkter i såväl Sverige som Danmark och Finland. Då andra aktörer arbetar globalt fokuserar Logicenters på Norden då man insett att logistik ofta är en regional fråga.

– Regional logistik är viktig och kan vi erbjuda moderna lokaler i närhet till stora logistiknoder så kan våra kunder bli ännu mer effektivare, säger Rickard.

Moderna lokaler har alltid varit viktiga för Logicenters. I dagsläget är i stort sett samtliga fastigheter byggda efter 2005 och har utformats så att de kan passa så många företag som möjligt. Rickard menar att allt från antal portar till tillräckligt stora lastgårdar är viktigt för Logicenters.

Paket och e-handel växer

Logicenters - Logisticenter
Här syns Brings logistikcenter, en av Logicenters storkunder.

Logicenters har en rad globala företag som nyttjar deras fastigheter; från Bring och PostNord till DHL, men även regionala företag såsom Aditro Logistics. Men en bransch som växer allt mer är e-handel.

– De senaste åren har vi byggt flera så kallade cross-docking terminaler för att kunna hjälpa e-handelsföretag att effektivt kunna distribuera deras paket. Modern pakethantering är något vi satsar mycket på, speciellt då man i branschen ser att brev generellt minskar men paket ökar, avslutar Rickard.

www.logicenters.se kan du läsa mer om namnbytet och hur Logicenters ser på logistik ur ett nordiskt perspektiv.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se