Kunderna som får ”världens tuffaste energimärkning”

Falkenberg Energi - Bra Miljöval
Privatpersoner och företag som väljer el märkt Bra Miljöval vill göra ett hållbart val för framtiden.

Hem & BostadDet lokala energibolaget Falkenberg Energi var först ut i Sverige att tilldelas energimärkningen Bra Miljöval, något som innebär att de endast erbjuder el från sol-, vind- och vattenkraft till sina kunder. Energimärkningen är känd som världens tuffaste och tilldelas av svenska Naturskyddsföreningen.

I över 35 år har Falkenberg Energi försett privatpersoner och företag med förnybar el. I Falkenbergs kommun startades Sveriges första kommersiella vindkraftverk 1982. Energibolaget har använt el från solfångare ända sedan 1990-talet då den första svenska solenergianläggningen kom till.

– Vårt miljöengagemang är utan tvekan vår största konkurrensfördel som en mindre aktör på en hårt pressad marknad, säger vd Bo-Anders Antonsson.

Världens tuffaste energimärkning

I Sverige måste man uppfylla Naturskyddsföreningens tuffa kriterier för att få sälja produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval. Det finns många varianter på miljöel idag vilket kan göra det svårt för en kund att välja rätt. Men med Bra Miljöval-märkt el från Falkenberg Energi så vet kunden att han eller hon fått den bästa lösningen.

Falkenberg Energi - Energimärkning
Falkenberg Energi erbjuder endast el från sol-, vind- och vattenkraft till sina kunder.

– Vi erbjuder endast Bra Miljöval-märkt el till våra kunder. Det skall vara enkelt att välja ett hållbart alternativ och det finns ingen organisation som ställer högre krav än Naturskyddsföreningen. På så vis bidrar vi till utvecklingen mot ett hållbart samhälle med förnybar el. Det ligger också i linje med vår kommuns vision ”Vi växer för en hållbar framtid”, säger Bo-Anders.

Enligt Svensk Kvalitets Index (SKI) senaste mätning placerades Falkenberg Energi på en topp tre placering av Sveriges energibolag med högst miljöprofil.

Kundens image stärks

Privatpersoner som väljer el märkt Bra Miljöval vill göra ett hållbart val för framtiden. Likaväl som allt fler väljer ekologisk mat.

-Vi ser att fler företag köper el märkt med Bra Miljöval av oss. De flesta köper för att de vill gå före och visa omvärlden att de gjort ett aktivt hållbart val. Det kostar inte mer men höjer image och profil för företaget. Det underlättar betydligt vid en certifiering av företaget och det drar till sig medarbetare som vill jobba med företag som växer för en hållbar framtid, avslutar Bo Anders.

Mikroproducenter

En procent av Falkenberg Energis el kommer idag från solel genom mikroproduktion.
Att vara mikroproducent innebär att en person producerar egen el i liten skala, genom exempelvis solceller på hustaket. Falkenberg Energi vill gärna stödja och hjälpa kunderna att ta ett ökat ansvar för sin elkostnad och producera sin egen förnybara solel. Därför har energibolaget har tagit fram ett enkelt koncept till mikroproducenter så att de kan sälja sin egen producerade el till ett bra pris.

Vill du också ha världens tuffaste miljömärkning från Falkenberg Energi? Ring, maila, chatta eller besök oss på www.falkenberg-energi.se. Här kan du även läsa mer om hur du tecknar ett hållbart elavtal eller säljer din solel till oss.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se