Kubiklager är Skanskas senaste lagerlösning

Skanska - Kubiklager
För att tackla det förändrade landskapet inom lager lanserar nu Skanska sitt nya koncept Kubiklager.

Transport & LogistikKonsumenters behov blir allt svårare att förutse vilket får företag att tveka inför långa lageravtal. Därför har Skanska Fastigheter introducerat det nya konceptet Kubiklager för att tackla det förändrade landskapet.

Fastighetsbranschen är känd för att vara konservativ och har länge dominerats av långa hyresavtal på hyresvärdens villkor. Men i takt med att konsumenters behov blir allt svårare att förutse blir företagens osäkerhet stor vilket får konsekvenser för deras lagerhållning. Med Skanskas nya koncept ökar flexibiliteten både ur kvadratmetersynpunkt och tidsram.

– Kubiklager är inspirerat av marknaden nere i Europa och USA där fastighetsägare har insett att de måste erbjuda tjänster som efterfrågas av marknaden, säger Henrik Ahnström, på Skanska Fastigheter, som var den som tog idén till Sverige.

Svårt att förutse konsumenters behov

Som en effekt av konsumenters föränderliga behov är företag i behov av flexibla lager med hyresavtal som löper under kortare tid. På så sätt kan de anpassa lagerhållning efter marknadens efterfrågan och därmed minska risken för kostsamma avtal.

– Vad jag upptäckte när jag arbetade i USA var ett helt annat synsätt där kunden tydligare stod i centrum. Jag bestämde mig därför för att undersöka det djupare och intervjuade nuvarande och potentiella hyresgäster, mäklare och andra i branschen, säger Henrik.

Här i Sverige har det i stället funnits en diskrepans mellan vad man erbjöd och vad kunden ville ha. Enligt Henrik har projektutvecklare länge varit alldeles för fokuserade på sina egna behov och att tvinga in hyresgästerna i så långa hyresavtal som möjligt.

– Problemet är att det är svårt att uppskatta lagerbehovet flera år framöver. Tidigare har hyresavtal i nya projekt som regel löpt över tio år, medan man i dag tycker att fem år är en hel evighet, säger Henrik.

Kubiklager en unik lösning

Insikten har lett till att man på Skanska nu introducerat ett helt nytt lagerkoncept — Kubiklager. Med Skanska Kubiklager hyr företag plats efter behov med en avtalstider från 3 år, i stället för de 10 år som är standard. Konceptet är idag unikt men Henrik är övertygad om att branschen kommer hänga på:

Skanska - Lagerlokal
Skanskas nya Kubiklager i Orrekulla norr om Göteborg står klart för inflytt.

– Det måste ske en förändring och jag tror att övriga logistikbranschen kommer inse fördelarna med att erbjuda något som kunderna faktiskt söker.

Skanskas Kubiklager-koncept kommer att introduceras över hela landet och erbjuda möjligheten för hyresgäster att flytta in inom 3-6 månader, i stället för den normala tiden på 1 år.

– Vi kommer bygga Kubiklager utan att ha hyresgäster för att sedan smidigt kunna erbjuda lagermöjligheter mellan 3000-5000 kvadratmeter, perfekt för kunder med korta ledtider, avslutar Henrik.


Redan nu har Skanska uppfört ett Kubiklager i Orrekulla utanför Göteborg. För tillfället pågår diskussioner med flertalet potentiella hyresgäster. På www.kubiklager.se kan du läsa mer om det unika konceptet Kubiklager och vilka möjligheter det medför i en allt mer föränderlig värld.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se