Klüber Lubrication utvecklar ert specialsmörjmedel

Klüber Lubrications - Smörjmedel
Klüber Lubrication arbetar med att förbättra tribologiska processer där det finns en stor ekonomisk potential.

Industri & VerkstadKlüber Lubrication är ett nischat smörjmedelsföretag som skiljer sig från andra aktörer i branschen. Med ett eget testlabb i München kan företaget leverera specialsmörjmedel för riktigt krävande industriapplikationer.

Klüber Lubrication arbetar idag med specialsmörjmedel för avancerade industriapplikationer där standardprodukter inte räcker till. Företaget tillhör den stora tyska familjeägda Freudenberg-koncernen med ungefär 40 000 anställda runt om i världen.

Om en kund behöver ett smörjmedel och en tätning som fungerar ihop, då involverar vi de avdelningar inom Freudenberg-koncernen som krävs för att hitta den bästa möjliga lösning, säger Robert Karlmark, vd på Klüber Lubrication i Norden.

Analyserar varje enskild applikation

Klüber Lubrication - Robert Karlmark
Robert Karlmark, vd på Klüber Lubrication Nordic A/S.

Klüber Lubrication arbetar mycket med att förbättra tribologiska processer och där det finns ofta stora besparingspotentialer i att tackla problem kring maskinstillestånd och driftstörningar. Genom att reducera energiförbrukning och undvika driftstopp kan valet av smörjmedlet ha en mycket stor inverkan på den totala driftskostnaden. Robert förklarar:

Allt handlar om att använda rätt smörjmedel för rätt applikation. Vi analyserar varje kundsituation enskilt och utvecklar behovsanpassade lösningar. Exempelvis tillverkar vi speciella smörjmedel till livsmedelsindustrin som måste tåla mycket höga temperaturer och samtidigt uppfylla vissa standarder.

Fokus på flexibilitet och dynamik

Klüber Lubrication är idag marknadsledande i världen på specialsmörjmedel, vilket enligt Robert innebär att de måste ha djup kunskap om kundernas applikationer. För att kunna leverera det som kunderna behöver arbetar företaget mycket med teknisk kompetensutveckling.

Vi arbetar mycket med olika personliga utvecklingssteg för våra medarbetare. Nyanställda inleder en kvalificeringsperiod på ett år, därefter spenderar de några veckor i München för ett ambitiöst internt utbildningsprogram. Vid sidan om den tekniska kompetensen krävs också en flexibilitet och ett helhetstänk med smart logistik och service för att vi ska kunna vara den kundorienterade partner som gör oss till världsmarknadsledare, säger Robert.

Den globala Freudenberg-koncernen är idag specialiserade på många olika applikationer och marknadssegment. Genom denna diversifiering kan gruppen leverera allt från konsumentvaror som Wettex-dukar och Vileda-moppar till industriella tätningsmaterial och specialkemikalier.

Egen utvecklingsavdelning i München

Klüber Lubrications - Industrismörjmedel
Klüber Lubrication har ett eget testlabb i München.

Klüber Lubrication har idag 14 fabriker på olika orter världen över. Unikt för smörjmedelsföretaget är deras testlabb i München där mer än 150 maskiner simulerar olika mekaniska rörelser och utsätter smörjmedlet för de påfrestningar som uppkommer under drift.

Vi har en hel avdelning som uteslutande bygger maskiner för att efterlikna kundernas problem, berättar Robert.

Robert avslutar med att uppmana om EU-förordningen REACh som 2018 tar sitt sista kliv kring kvantiteten på kemiska produkter som importeras till EU. Detta kan ställa till problem om man inte börjar lägga upp en plan redan nu, något som Klüber Lubrication gärna hjälper sina kunder med.

www.kluber.se kan du läsa mer om Klüber Lubrication, din globala specialist inom smörjmedel och tjänster inom smörjteknik i Sverige.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se