Jans föräldrahem blev helt mögelfritt

VP Ultra - Mögelsanering
VP Ultra använder sig av en unik och patenterad teknik för mögelsanering.

Hem & BostadJan Eriksson i Luleå hade under många år haft stora problem med mögelangrepp på hans föräldrahem. Men efter att ha kommit i kontakt med en unik mögelbehandling blev huset helt mögelfritt samtidigt som Jan sparade hundratusentals kronor.

Allt började när Jan Eriksson skulle sälja sitt föräldrahem under hösten 2014. Efter att dragits med mögelangrepp de senaste 10-15 åren var huset i inget skick att säljas och något var tvunget att göras.

Kraftig mögelodör i huset

För att lösa situationen var Jan i kontakt med flertalet mögelsaneringsaktörer och från samtliga fick han höra samma sak. Eftersom huset hade angripits av mögel under så många år var såväl betonggrunden som väggarna angripna och det enda alternativet var att riva ut grunden. Åtgärden skulle kosta flera hundra tusen kronor, en tanke Jan inte var road av.

– Eftersom vi skulle sälja huset var det ju viktigt att vi åtgärdade det. Det värsta var nog att lukten var så förfärlig. Så fort man kom in i huset kände man odören av mögel, berättar Jan.

Huset som Jan växte upp i och som hans föräldrar hade bott i större delen av deras liv byggdes med hjälp av ett ramverk av betongbalkar med tillhörande krypgrund. Konstruktionen har ofta visat sig medföra problem med just mögel.

Men så hände något, Jan kom i kontakt med en finsk saneringsaktör som hade en patenterad teknik för mögelsanering. Helt plötsligt ändrades allt.

Saneringen klar på några timmar

Från att ha behövt betala hundratusentals kronor och samtidigt behöva flytta ut alla möbler kunde det finska bolaget VP Ultra åtgärda mögelangreppet för en väsentligt lägre kostnad, utan att behöva tömma huset på saker.

– Först trodde jag knappt på vad VP Ultra föreslog. Efter att ha undersökt huset noggrant påbörjades saneringen en måndagsmorgon i september. Bara några timmar senare var de klara, säger Jan.

Enligt Jan behövde han endast flytta ut möblerna från väggen varpå VP Ultra med hjälp av ånga sprutade in en saltlösning i väggarna.

– Lukten var helt borta efter det och möglet likaså. Dessutom blev kostnaden väsentligt mycket lägre än om jag hade behövt riva ut hela grunden, berättar Jan.

Saltlösning sprutas in i grunden

När vi pratar med VP Ultras utvecklingschef Håkan Wiklund ger han en förklaring till varför deras sanering är så effektivt.

VP Ultra - Mögel
Genom små hål i golv och väggar sprutas en unika saltlösningen in och tränger in i grunden.

– Vår teknik är unik på marknaden och fungerar så att en saltlösning med hjälp av ånga tränger in i trä och betong. Åtgärden är helt giftfri, den enda påverkan som görs på huset är de åtta millimeter breda hål som vi borrar i väggar och golv för att få saltlösningen att tränga in i husgrunden, förklarar Håkan.

Den unika saneringstekniken börjar få fäste i såväl Finland som Sverige och i dagsläget har man två samarbetspartners i vårt avlånga land, Rivbolaget i Stockholm och Månstad Sanering i Västergötland.

Har ditt hus drabbats av mögel och vill du slippa lägga hundratusentals kronor på en sanering? Kontakta då Rivbolaget i Stockholm eller Månstad Sanering. Du kan också besöka VP Ultra på Hem, Villa & Bostadsrättsmässan i Älvsjö den 8-11 oktober.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se