Industri 4.0 i fokus på Beckhoff Automations seminarieturné

Beckhoff - KUKA
Beckhoff och KUKA Nordic har ett djupt samarbete inom Automation.

Industri & VerkstadSom en del i arbetet för att kunna skapa nya integrationer och lösningar kommer Beckhoff Automation tillsammans med KUKA Nordic ge sig ut på en seminarieturné. Fokus kommer ligga på Industri 4.0 och hur detta påverkar morgondagen för producerande företag.

Industri 4.0 har under de senaste åren varit på allas läppar och förväntningarna är stora inför hur man kan skapa nya integrationer och lösningar inom många olika branscher. Som ett svar på industriföretagens nyfikenhet kring Industri 4.0 kommer Beckhoff tillsammans med KUKA bege sig ut på en seminarieturné för att behandla ämnet.

Från Stockholm till Malmö

Beckhoff - Håkan Brandt
Håkan Brandt, vd, Beckhoff Automation.

Seminarieturnén startar i början av oktober och sträcker sig över fyra dagar. Med start i Stockholm kommer den ta sig via Jönköping och Göteborg för att avslutas i Malmö. I dessa fyra städer kommer deltagare få ta del av hur Beckhoff tillsammans med KUKA kan bidra till framtidens automation.

– Vi har delat upp agendan i två delar. Förmiddagen riktar sig till producerande enheter medan eftermiddagen riktar sig till de som integrerar våra produkter för till exempel kompletta produktionslinjer, berättar Håkan Brandt, vd på Beckhoff Automation Sverige.

– När det gäller KUKA har vi redan många gemensamma punkter, vi är båda stora förespråkare av öppna system. Öppenheten ger en bra plattform för gemensamma teknologier och en bra integration oss emellan, detta är något vi kommer att berätta mer om i detalj på vår gemensamma turné, säger Håkan.

Stora möjligheter för Industri 4.0

Beckhoff - Industri 4.0
Med Industri 4.0 kommer integrationen mellan olika teknologier öka.

Angående Industri 4.0 menar Håkan att mycket av sådan teknologi redan finns, nu ligger fokus i stället på att kunna få dessa teknologier att samverka. Han berättar att Beckhoff länge har siktat på att kunna föra samman automation och IT med hjälp av molnet. Vad som enligt honom saknas är dock ett intresse från svensk regeringsnivå, likt det som finns i Tyskland.

– Industri 4.0 är ju ett tyskt begrepp myntat av den tyska regeringen varpå deras fokus så klart är väldigt starkt. Det hade varit intressant om det fanns ett liknande fokus från våra politiker, säger Håkan.

Standarder är något som man på Beckhoff också eftersträvar. Med standarder vågar även mindre aktörer satsa och alla inblandade vet hur man ska kommunicera mellan standarder och upp i molnet, en framtidssäkring helt enkelt.

Bra att veta!

Beckhoff och KUKAs seminarieturné
5 oktober – Stockholm
6 oktober – Jönköping
7 oktober – Göteborg
8 oktober – Malmö

Deltagande är helt kostnadsfritt.

Klicka här för mer detaljer samt anmälan.

– Investeringarna i Industri 4.0 beräknas bara i Tyskland att uppgå till 250 miljarder och stå för 1 procent av Tysklands BNP de kommande 10 åren. Cirka 400 000 jobb kommer skapas i Tyskland inom industrin vilket gör att det finns stor potential även i Sverige. Redan nu ser vi att svenska företag flyttar hem produktionen, avslutar Håkan.

Vill du veta mer om Industri 4.0 och hur Beckhoff Automation och KUKA Nordic kan hjälpa ert företag att ta nästa kliv? Se då till att besöka www.beckhoff.se för mer information kring den kommande seminarieturnén.

Beckhoff - Logotype

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se