Förser svensk industri med mätinstrument från WIKA

SINI - Mätinstrument
Idag förser SINI svensk industri med produkter och tjänster för mätning av tryck, temperatur och nivå.

TeknikSom svensk huvudrepresentant för tyska WIKA, förser SINI idag Sveriges industri med produkter och tjänster för mätning av tryck, temperatur och nivå. Allt från norra Europas största lager av mätinstrument.

Familjeföretaget Svenska Industri Instrument SINI grundades 1948 och drivs idag av tredje generationen Hagström. Den väletablerade aktören säljer WIKAs mätinstrument för tryck, temperatur och nivå över hela Sverige, med störst inriktning mot process-, tillverkning- och hygienisk industri.

Mätinstrument till små och stora företag

SINI levererar mätinstrument till mindre, medelstora och stora företag i Sverige, däribland några av de största exportföretagen. Kunder inom processindustri använder produkterna i sin process medan tillverkningsindustrin använder produkterna som en komponent till sin egen produkt.

– Grundprincipen för användning av våra produkter är den samma inom de olika branscherna, det är kraven som skiljer dem åt. Inom processindustri finns det krav på material och säkerhet beroende på mätmedia och mätmiljö, tillverkningsindustrin har krav på prestanda och monteringsmöjlighet, säger vd Mats Hagström och fortsätter:

– Den hygieniska industrin för livsmedel, läkemedel och biokemi har både egna och myndighetskrav på konstruktion och renhet. För samtliga branscher måste vi kunna uppfylla kunderna krav på dokumentation, bilder, måttskisser, 3D-ritningar, certifikat, intyg och typgodkännande.

Instrumentverkstad för kundanpassning

Mats berättar att med företagets instrumentverkstad kan man erbjuda modifiering av standardprodukter för att bättre passa kundens behov samt utföra kontroll och reparationer av kundens instrument.

– Vi har även ett kontrollerat mätrum med avancerad kalibreringsutrustning där vi utför noggranna kalibreringar av kundens produkter med åtföljande kalibreringscertifikat, säger Mats.

En unik branschkunskap

Mats berättar att SINI som företag har omfattande kunskap och lång erfarenhet av mätning av tryck, temperatur och nivå. Den bästa utbildningen för personer i vår bransch är att fysiskt arbeta med produkterna. Alla inom försäljning har startat sin anställning i instrumentverkstaden och där skaffat sig grundläggande kunskap om produkternas uppbyggnad och materiallära.

SINI - Industriinstrument
SINI har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

– I en komplex bransch som vår är kunskap a och o. Våra kunder vill ha hjälp att tillsammans med oss hitta en lösning för deras behov, varpå det är avgörande att alla våra säljare har en grundlig teknisk kompetens och erfarenhet. Jag har varit vd sedan 1982 och framöver kommer mina tre barn som redan arbetar här ta över som fjärde generationen Hagström, avslutar Mats.

SINI har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. På www.sini.se kan du läsa mer om hur SINI förser svensk industri med produkter och tjänster för mätning av tryck, temperatur och nivå.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se