Ett hus ska aldrig behöva vara ”radonsjukt”!

FTX-Gruppen - radon

TeknikSvenska FTX Gruppen AB är ett konsult- och installationsföretag som idag arbetar med alla typer av ventilationsuppdrag och hjälper såväl fastighetsägare som privatpersoner med hela processen från mätning till uppföljning. De erbjuder även service på alla typer av ventilationssystem och ventilationsaggregat.

Radongas kan stråla från såväl mark som byggmaterial och ta sig in i bostäder genom konstruktion och ventilation. Utöver hälsoaspekten ingår det även i statens miljömål att alla svenska fastigheters radonhalt ska understiga gränsvärdet på 200 Bq/m3.

När man ska mäta radonhalter i bostäder finnas det ofta många funderingar kring hur mätning och sanering går till. Men oavsett om du ska köpa, sälja eller har krav på mätning så finns det hjälp att få. Vi har pratat med radon- och ventilationskonsulten Gert Schmidt som förklarar hur man med 5 enkla steg kan få en radonfri fastighet.

5 enkla steg till radonfria bostäder

1. Beställ spårfilmsdosor online

En radonmätning görs med så kallade spårfilmsdosor som går att beställa på FTX Gruppens webbsida. Dosorna placerar man själv ut i hemmet under mätperioden som är från 1:a oktober till 30:e april. För större bostadsrättsföreningar eller fastigheter erbjuder företaget även helhetspaket där de hanterar hela processen från början till slut.

2. Har du förhöjda värden?

Om man har förhöjda radonvärden, över 200 Bq/m3, behöver man göra en radonbesiktning. Då besöker en radon- och ventilationskonsult kunden i fråga för att få en uppfattning om hur huset är beskaffat samt mäter om radonet kommer från marken eller byggmaterialet.

3. Begär en offertförfrågan

Idag får FTX Gruppen oftast en offertförfrågan direkt från sina kunder. Företaget lämnar då ett till flera förslag på hur de kan hjälpa till, och arbetar alltid med fasta priser samt rotavdrag om kunden är berättigad till detta. Offert kan man även beställa direkt från webbsidan.

4. FTX Gruppen sanerar

FTX Gruppen - Radonsanering
Oavsett om du ska köpa, sälja eller har krav på mätning så finns det hjälp att få.

Om radonet kommer från marken, som är den vanligast källan, installerar man en radonsug under bottenplattan som skapar ett undertryck och suger ut radongasen. Om radonet istället kommer från byggmaterialet blåbetong görs oftast en ventilationslösning med värmeväxlare. Dessa ger även ett bättre inomhusklimat samt att de är energieffektiva.

– Vid sanering väger vi även in aspekter som ljuddämpning och energieffektivitet så att man inte får andra problem istället för radonet, förklarar Gert.

5. Uppföljningsmätning som försäkring

Efter att radonsaneringen är genomförd görs en uppföljningsmätning för att visa att åtgärderna gett önskat resultat. Då mäter FTX Gruppen becquerelhalten igen med spårfilmsdosor för att försäkra att radonhalten understiger gränsvärdet.

FTX Gruppen - logotyp

Svenska FTX Gruppen är verksamma i Storstockholm, Mälardalen, Västra Götaland inkl. Göteborgregionen. Vill du försäkra att din bostad eller fastighet understiger gränsvärdet för radon? Besök då www.ftxgruppen.se för att beställa mätdosa, skicka en offertförfrågan eller kontakta FTX Gruppen för vidare frågor eller funderingar.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se