Byggstart närmar sig för Rinkebyterrassen

ByggVesta - Rinkebyterassen
ByggVestas Rinkebyterassen är starten på ett nytt Rinkeby.

BostadProjektet Rinkebyterrassen kommer ge nytt liv till Rinkeby med dess närområde och blir en attraktiv ny årsring. Fastighetsbolaget ByggVesta kommer uppföra cirka 200 hyreslägenheter och förbereder sig nu för byggstart.

Att bygga bostäder ovanpå en motorvägstunnel ansågs alltför utmanande för flera i byggbranschen, förutom för fastighetsbolaget ByggVesta som 2007 tog sig an markanvisningen för det utmanande projektet. Förhoppningsvis kan ByggVestas initiativ få andra att våga följa efter och se potentialen i förorternas outnyttjade kultur- och markreserv.

Om Rinkebyterrassen

Byggstart: 2015
Etapp 1: 2017
Färdigställt: 2019
Antal hyresrätter: Etapp 1: 89 lgh, cirka 115 lgh i kommande etapper.
Antal bostadsrätter: Etapp 1: 177 lgh, ca 115 lgh i kommande etapper.

Klicka här för att ansöka.

Rinkebys potential förverkligas

Det hela började med att E18:s dragning förbi Tensta och Rinkeby skulle uppgraderas till motorväg och på så vis medföra en avskärmning mot grönområdet Järvafältet och Kista. En byggd passage flankerad med bostäder blev då lösningen som ett sätt att knyta samman områdena. Medan flera aktörer var tveksamma gick ByggVesta in och tog sig an projektet. Marcus Svensson, vd på ByggVesta, berättar mer:

– Vi tog oss an uppdraget att bygga lägenheter i området när ingen annan ville. För oss på ByggVesta anser vi att det är viktigt att tro på områden likt dessa och kunna förverkliga dess potential.

ByggVestas vilja att ta sig an projektet gav ringar på vattnet. Ett kommunalt bostadsbolag hängde på och initierade en vision kring hur de kunde utveckla sitt bestånd och området mellan Rinkebycentrum och det kommande nya bostadsområdet. Resultat blev projektet Rinkebystråket.

En tidigare isolerad buss- och bilgata utan möjlig gångtrafik byggs nu om till ett promenadvänligt stråk med intilliggande moderna restauranger och butikslokaler. Miljön mellan centrum och det nya bostadsområdet får en helt ändrad karaktär och flera andra projekt i Rinkeby är också på gång.

Stora ambitioner i Rinkeby

Projektet Rinkebyterrassen innehåller flera delprojekt där Stockholms Stad är en stor beställare. Bland annat anlägger de ett torg- och promenadstråk från Rinkebystråkets slut, genom ByggVestas bostadsområde och vidare ner mot fältet.

Ett av kraven från kommunen var att hälften av bostäderna skulle bli bostadsrätter. ByggVesta, som är ett fastighetsbolag inriktade mot hyresrätter, inledde därför 2013 ett samarbete med ALM Equity, en aktör med stor erfarenhet av bostadsrätter.

– När projektet säljstartade i maj 2015 såldes samtliga bostadsrätter slut inom tre timmar. Vi ser således att människor lockas av att bo i Rinkeby med den kulturella upplevelse det ger, säger Marcus.

ByggVesta - Rinkeby
Med både hyres- och bostadsrätter lockar Rinkebyterrassen en bred publik.

– ByggVestas egen ambition med projektet har varit hög. Det ska bli så bra att det i framtiden genererar studiebesök från arkitekter, samhällsplanerare och politiker. Om man zoomar närmare in i området kan man hitta flera intressanta pusselbitar. Den centrala parken, som kommer bli gemensam för alla bostadshusen, är utformad med tanke på skönhet, romantik, social samvaro och lek. Fastighetsbildningen är kanske mest spännande då vartannat hus är ett hyreshus och vartannat ett bostadsrättshus. Utformningen löser upp sociala strukturer som annars hade kunnat bli för tydliga, säger Cecilia Wallin, Affärsutvecklingschef på ByggVesta.

Ett komplext projekt som Rinkebystaden kräver nära samarbete med berörda parter. ByggVesta har arbetat nära olika organisationer som verkar i närområdet; allt från idrottsföreningar, offentliga organisationer till olika religiösa samfund. Det är en mångfacetterad och komplex struktur i det här området vilket är väldigt spännande.

– Tidigt i processen identifierade vi ett behov av att kunna erbjuda ett bostadsområde som kommer uppfattas som tryggt. Vi har till exempel samarbetet med lokal polis och stiftelsen Tryggare Sverige. Detta har gett en viktig förståelse för hur man bygger och skapar förutsättningar för ett bostadsområde som upplevs som både trivsamt och tryggt, berättar Cecilia Wallin.

Triggas av utmaningar

Att ByggVesta tog sig an projektet i Rinkeby är ingen överraskning. Likt byggprojekt där andra aktörer har tvekat så har ByggVesta stått upp för sin tro och på devisen att någon måste vara först.

– Vi gillar att ta oss an utmaningar och att lösa problem. Kan vi samtidigt driva projekt i områden som traditionellt inte är populära att bygga i så tror vi att dessa projekt ger ringar på vattnet. Detta har vi bland annat sett med Rinkeby-projektet, säger Cecilia.

När ByggVesta gav sig in på hyresmarknaden i början av 2000-talet var vi i stort sett ensamma. Under åren har bolaget lyckats bygga upp en stor kunskap kring hyresmarknaden och vi har med dessa erfarenheter i bagaget möjlighet att möta kommunernas höga krav.

– Vi har byggt upp en kompetens och har en medvetenhet vad gäller inköp, utveckling med långsiktig förvaltning vilket gjort att vi har hittat en lönsamhetsmodell som fungerar. Vi värnar samtidigt om våra goda relationer med såväl kommunerna som med våra hyresgäster, avslutar Marcus.

www.byggvesta.se kan du läsa mer om Rinkebyterrassen, skicka in en intresseanmälan samt läsa mer om hur ByggVesta sticker ut genom att ständigt söka sig nya utmaningar.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se