BITO erbjuder kundunika lagersystem för livsmedelsbranschen

BITO Lagerteknik - Lagerinredning
BITO erbjuder unika möjligheter för Food & Beverage-aktörer vad gäller effektiva lagersystem.

Transport & LogistikAtt använda rätt lagersystem för aktörer inom segmentet Food & Beverage bidrar till flera positiva effekter, bland annat ökad effektivitet. Hos BITO, en av Europas främsta aktörer inom lagerinredning, kontrollerar man hela kedjan, från tillverkning till implementering och kan således erbjuda kundunika lösningar.

Att välja ett lagersystem till sitt företag kan vara svårt med en djungel av olika aktörer och fabrikat. Detta tar sig speciellt uttryck i Food & Beverage-segmentet med branschens specialbehov såsom komplexa flöden och automatisk datumhantering.

Rätt lösningar för Food & Beverage

Varför man på BITO har valt att fokusera på Food & Beverage, som dock inte är deras enda fokusområde, beror på att man funnit att det koncept man erbjuder passar segmentet. Gustaf Sandahl, vd på BITO Lagersystem, den skandinaviska delen av BITO gruppen, berättar att det i grund och botten handlar om att kunna hjälpa företag med effektiv hantering, speciellt i en bransch med olika behov.

– Generellt finns det två typer av kunder inom segmentet Food & Beverage, de som producerar livsmedel och de som agerar grossist eller distributör, förklarar han.

De företag som själva producerar livsmedel har ett stort inflöde av olika råvaror som måste tas hand om på rätt sätt och som ska försörja produktionen i rätt takt. Efter produktionen ska produkterna tas hand om innan de distribueras ut. När produkterna sedan distribueras ut så skickas de ofta till en grossist eller distributionscenter, den andra typen av kund som BITO Lagersystem har.

BITO Lagerteknik - Lagersystem
Inom branschen finns många olika behov. På BITO har man därför valt att erbjuda ett brett sortiment av lagerinredningar.

Oavsett om det gäller producerande företag eller lagerföretag så anpassas lösningen till deras behov i form av skräddarsydda lösningar med komponenter såsom rullband, pallsystem eller lätthanterade plocksystem med genomflödeshyllor. Och allt är behovsanpassat menar Gustaf:

– Man skulle kunna jämföra det med LEGO, att man kan bygga olika system. Vi kan anpassa kundens lösningar efter deras behov och de har en stor flexibilitet. Kunden får då en optimerad lösning som tar mindre plats som kan hantera fler produkter med effektivare plockning.

Egen tillverkning i Tyskland

Till skillnad från många andra i branschen tillverkar alltså BITO sina egna lagersystem och kan därför erbjuda kompletta lösningar, oavsett verksamhet. Håkan Axbarr, projektledare på BITO Lagersystem, berättar att man känner sina produkter på ett sätt som ingen som köper in sina lager system kan:

– Vi tillverkar allt själva, från plasthjul i vår plastfabrik som sedan sätts ihop med det rullband i stål som tillverkas i vår stålfabrik. Det gör att vi kan lösningen bättre, säger Håkan.

I dag tillverkas BITOs lagerinredningar i Tyskland, samma land som företaget grundades i. BITO är ett fjärde generationens familjeföretag med drygt 900 anställda världen över. Både Gustaf och Håkan betonar att ägandeformen betyder att man satsar långsiktigt och utbildar sin personal kontinuerligt, ett viktigt sätt för företaget att utvecklas.

Vill du veta mer om BITO Lagersystems lösningar för Food & Beverage-segmentet? Besök då www.bito.se där du även hittar ett komplett sortiment av lagerinredningar.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se