Automatisering av små serier ger lönsamhet med rätt koncept

Andon Robotics - Automation
Andon Robotics erbjuder effektiva koncept för att nå lönsamhet.

Industri & VerkstadSmå och medelstora företag med tillverkning av små serier tvekar ofta inför investeringar inom automatisering. Inställningen grundar sig många gånger i att det är svårt att hitta lönsamhet med traditionella robotceller. Med rätt koncept kan dessa företag dock se en hög lönsamhet, menar Mats Hamping, vd på Andon Robotics.

Andon Robotics har sedan 80-talet hjälpt företag att hitta lönsamhet i automatiserad tillverkning av mindre serier. Lösningen ligger i att titta på hela flödet i tillverkningen och kunna eliminera omställningsförluster.

Fokus på små och medelstora företag

Andon Robotics har under en lång tid arbetat med att automatisera små serier. När företagen har någon form av kundorderstyrd tillverkning måste man kunna hantera blandade småserier. Det finns två huvudtyper av företag som har kundorderstyrd tillverkning och det är legoleverantörer och kunder som har egna produkter som börjar att tillverkas först när de själva får en kundorder.

Lösningarna har funnits ganska länge men det har främst varit stora och visionära företag som har satsat på att investera i flexibla lösningar. Den stora utmaningen är nu att övertyga även små och medelstora företag att det finns stora möjligheter för dem att automatisera sin produktion på ett lönsamt sätt.

Problemet med små serier har varit att just ställtiderna blivit för långa i förhållande till seriernas storlek. En lösning på problemet är att bygga system där fixturerna byts automatiskt som en del i materialhanteringen. På så sätt minimeras ställtiden för roboten.

– Detta resulterar i att omställningsförlusterna minskar vilket leder till en högre produktion i roboten som säkerställer en god lönsamhet, avslutar Mats.

Väletablerat hos svenska storbolag

Andon Robotics - Robotautomation
Med rätt koncept inom automation kan även små serier se lönsamhet.

Fler företag borde inse att man riskerar sin långsiktiga överlevnad om man inte höjer automationsnivån i sin tillverkning, menar Mats, som berättar att små och medelstora företag halkar efter i utvecklingen. Resultatet blir att Sverige som land också halkar efter, en trend som har pågått en tid.

– Automatisering är i dag väletablerat hos svenska storbolag medan små och medelstora tillverkningsföretag generellt sett inte investerar lika mycket, säger Mats och fortsätter:

– Vissa kanske också är motvilliga att investera i teknik som gör deras personal överflödig men studier har visat att företag som investerar i automation skapar nya jobbtillfällen i längden. Tyskland och Danmark är utmärkta länder att studera.

Andon Robotics erbjuder alltid en kostnadsfri diagnos för att hjälpa kunderna att förstå hur en flexibel lösning kan öka lönsamheten även om man har blandade småserier i sin produktion. Diagnosen utgår alltid från kundernas övergripande affärsmål och syftet är att säkerställa att en automationslösning stärker just dessa mål på ett optimalt sätt. Funderar ni i ert företag runt dessa frågor? Besök då www.andonrobotics.se för att läsa mer om robotautomation och hur den kan effektivisera er tillverkning.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se