Arena Personal växer sig starkare än någonsin

Arena Personal - Bemanning
Arena Personal är en specialistorganisation med branschspecialister inom flera affärsområden.

Bygg & FastighetMed stor kompetensbrist inom bygg- och fastighetsbranschen skapas ett allt större behov av rätt kompetens inom framförallt drift och skötsel. Med branschspecialister inom nio affärsområden förser Arena Personal bland annat fastighetsföretag med den kompetens de söker.

2014 firade bemanning- och rekryteringsföretaget Arena Personal 20 år. Tony Blom, ansvarig för affärsområdet Bygg & Fastighet i Stockholmsregionen, berättar om hur de har lyckats växa sig allt starkare i en konjunkturkänslig bransch.

Ökat behov inom drift och skötsel

Inom fastighetsbranschen sker idag en hel del generationsväxlingar som i kombination med ny teknik gör det svårare för fastighetsbranschen att själva hitta rätt personal. Med nutidens gröna byggande, nya tekniska driftlösningar med fokus på energioptimering menar Tony att de får allt fler frågor kring hur vi kan hjälpa fastighetsföretag med att tillsätta rätt kompetens.

– Tack vare generation- och teknikväxlingarna som pågår i branschen så får vi allt fler förfrågningar att hjälpa till att hitta specifik kompetens som bland annat består av kvalificerade drifttekniker, erfarna förvaltare och fastighetstekniker. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla affärsområdet i stort och skapa bättre förutsättningar för kandidater och lättare för samarbetspartners att hitta oss, förklarar Tony.

Utöver Bygg & Fastighet är Arena Personal stora inom logistik- och transportsektorn med bland annat uthyrning av chaufförer och lagerarbetare. De är även starka inom uthyrning av ekonomipersonal.

Branschspecialister inom varje affärsområde.

Arena Personal arbetar idag inom nio affärsområden och finns över hela landet, från Luleå till Lund, med kontor i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Mälardalen. Tony poängterar betydelsen av att all personal inom respektive affärsområde har branscherfarenhet, något som gör det lättare att skapa förståelse för ett visst behov av kompetens. Tony berättar mer:

– Vi brukar kalla oss för en specialistorganisation då vi har branschspecialister inom varje affärsområde. Sedan skiljer sig såklart områdenas storlek beroende på behoven i olika delar av landet. I Örebro är till exempel IT-delen betydligt mindre än i Stockholm, men vi är fortfarande aktiva inom affärsområdet. Att vi jobbar specialiserat inom varje affärsområde tror jag är anledningen till att vi lyckats fira 20 år i branschen, något vi är mycket stolta över i en bransch som förändras så mycket.

Viktigt att arbeta i förebyggande syfte

Något som hade varit positivt för fastighetsbranschen, menar Tony, är om ett nära samarbete med specialistföretag kunde inledas i ett tidigare skede kring frågor om kompetensförsörjning. Detta skulle ge utrymme att hitta bättre kvalitet på tillsättning.

– Jag hade gärna tagit möjligheten att personligen besöka företagens egna branschforum och nätverk för berätta bredare hur vi arbetar och ser på rekrytering och bemanning i branschen, så kanske det kan underlätta för deras verksamheter i framtiden, avslutar Tony.

Arena Personal arbetar idag med såväl tjänstemän som arbetare och har kollektivavtal med Unionen och LO. På www.arenapersonal.se kan du läsa mer om företagets nio affärsområden samt hur de kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens till ditt företag.

Redaktionen
redaktionen@branschjournalen.se